Om oss

Teknologi – Menneske – Helse er en ung organisasjon med høye ambisjoner.

Vårt mål:

  1. Å skape åpenhet og bevisstgjøring for å forebygge vold i nære relasjoner gjennom etablering av et digitalt plattform,  som skal være en komplett informasjons- og hjelpekanal for våre målgruppe.
  2. Å få til rettferdighet og mulighet for bedre livskvalitet.
  3. Å innhente informasjon som baserer seg på utfordrende historier og erfaringer fra kvinner og barn som selv har blitt utsatt for vold.

Vi er et tverrfagligteam med spisskompetanse på ulike områder. Teamet består av: psykolog, sosionom, velferdsviter, økonom, erfaringskonsulenter,  jurister og IT.

Vi vil støtte familier, med fokus på kvinner og barn. Vi vil bygge bro mellom dere og hjelpeapparater. Eksempelvis ved å bistå deg/dere med å komme i kontakt med advokater, barnevernetjenester, skoler, NAV osv.

Engasjement og nytenkning driver oss fremover. Gjennom å stadig utvikle oss selv og vår virksomhet, skaper vi bærekraftig og innovative løsninger. Vi jobber med stor respekt for hverandre og våre samarbeidspartnere.

Vi jobber for og med mennesker.

 

Familiekontakt

 

Familiekontakt er et tilbud fra TMH som fungerer som et supplement til de offentlige hjelpeinstanser.  Vi ser mulighet og mestring fremfor problem. Vi har som hensikt å forebygge urett og vold.

Fagutdannet personale

Jurist

Psykolog

Familieterapeut

Pedagog

Sosionom

Erfaringsrådgiver

Vi har som mål:

 

  • Å oppfordre særlig kvinner og barn å snakke åpent om deres utfordringer, slik at vi jobber målrettet for å treffe riktig beslutning der forebygging tiltak tas i betraktning.
  • Familie får veiledning i hvordan de bygger en god kommunikasjon innad.
  • Vi oppfordrer til å motivere politikere og beslutningstakere i kommuner til å satse på TMH, slik at kommunens innbyggere kan dra nyte av oppgaver vi leverer.

TMH – er et lavterskeltilbud som bidrar til:

forebyggende barnevern

psykisk helsevern

oppfølging

opplæring i norsk

mulighet til gode oppvekstvilkår

bedre livskvalitet