Teknologi – Menneske – Helse

Vår organisasjon tilbyr hjelp til kvinner og barn som blir og har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Vi vil på sikt bistå med konstruktivt samarbeid mellom familie, hjem, skole og ulike hjelpeapparater. Dersom du eller noen du kjenner blir utsatt for vold, er vårt mål å hjelpe deg og dine nære ut av en slik situasjon med mål om tryggere hverdag og et liv uten vold.

Vi mener at individuelt tett oppfølging og god omsorg er vesentlig for å gi barn og unge trygg oppvekst, og nøkkelen til suksess for å lykkes i det norske samfunnet.

 

Slider Images

Tjenester


Juridisk bistand


Skole- og familiesamarbeid


Familieterapeutisk veiledning


Psykologisk veiledning

Hva tilbyr vi?

Vi formidler kontakt med offentlige hjelpeapparater som barneverntjenesten, krisesentre, politiet, Nav og juridisk bistand.