Hva får du ut av våre aktiviteter?

Nettverk

Norsktrening

Selvutviklingskurs

Organisasjonsarbeid

Førstehjelpskurs om selvmord

Rettigheter og muligheter

Kurs i ernæring

Norsk arbeidsliv

Prosjektarbeid

Kontakt med hjelpeapparater

Informasjon om offentlige institusjoner

Ressurser for barn

Mentorordningsprogrammet er et brobyggertiltak for veien ut av vold. Programmet skal hjelpe med å forbedre kommunikasjon innad i familiene, og for å hjelpe voksne med å komme seg inn i arbeidslivet.

Vi har tre mål med mentorordningsprogrammet. Det er å  hjelpe familier med å kommunisere mer konstruktivt ved bruk av ICDP  (et program som er fokusert på utviklingen av en bevisst måte å kommunisere med barn på), og å komme i tett kontakt med arbeidssøkende innvandrere, enten med høyere utdanning eller fagbrev inn i arbeidslivet gjennom programmet.

Vi har også som mål komme i kontakt med flest mulige bedrifter til å innlemme mentorprogrammet som en del av strategiarbeid.

Ungdommer som faller utenfor pga psykisk vansker og lite oppfølging hjemme får muligheten til å fullføre skole og/eller komme seg i arbeid.

Alle erfaringsrådgiverne som er en del av programmet jobber frivillig. De er med på veiledningskurs for å møte voldsutsatte kvinner med respekt og tillit.

  • Ønsker du å hjelpe kvinner som er/var i samme situasjon som deg?
  • Ønsker du å skape endringer i familier og i ditt nærmiljø?
  • Trenger du en veileder som vil hjelpe deg med å finne meningsfylt arbeid?
  • Liker du å skape muligheter for de som trenger en hjelpende hånd?

Da har du kommet til riktig sted. Kontakt oss:

E-post: familie-ressurs@partnervold.com

Telefonnummer: 461 28 557